Pouze pro profesionální uživatele

5. 6. 2017

Náskok ve vývoji glyfosátu

Všichni prodávají glyfosát, stejnou účinnou látku, ale nejvíce ovlivní účinnost formulace a složení smáčedel.

Receptura s novým složením:
– Roundup®Flex
– Roundup®Klasik PRO

Prodlouženo platné rozhodnutí do 31. 12. 2018

PDF ke stažení

5. 6. 2017

Akce na Roundup®Klasik PRO

Zvýhodněný nákup pro předsklizňové aplikace

při nákupu 200 l Roundup®Klasik PRO – 20 l zdarma
při nákupu 640 l Roundup®Klasik PRO – 100 l zdarma
při nákupu 1000 l Roundup®Klasik PRO – 160 l zdarma


Akce platí při nákupu do 31. 8. 2017

PDF ke stažení

20. 2. 2017

Jarní akce na Roundup®Klasik PRO

Od 1. března 2017 můžete nakoupit výhodně i Klasik PRO


při nákupu 200 l Roundup®Klasik PRO – 20 l zdarma
při nákupu 640 l Roundup®Klasik PRO – 100 l zdarma
při nákupu 1000 l Roundup®Klasik PRO – 160 l zdarma
(Akce platí při nákupu do 31. 8. 2017)

Přípravky na ochranu rostlin používejte bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte návod k použití, označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly.

PDF ke stažení

24. 5. 2016

Roundup®Klasik Pro - váš partner pro snížení ztrát při sklizni

 

Proč nový Roundup®Klasik PRO

Roundup®Klasik Pro má nové složení a je opatřen speciální kompozicí zvanou Transorb technologie, která umožňuje zvýšení spolehlivosti účinku:

  • proti těžko hubitelným plevelům,
  • za horkého a suchého počasí v létě,
  • déšť 1 hodinu po aplikaci významně neovlivní účinek. 

Nový Roundup®Klasik Pro (Pro = pro profesionální uživatele) má glyfosát ve formě draselné soli a smáčedlo tzv. Tallowamin frei, tedy bez zátěže pro životní prostředí, výsledkem je registrace s minimálním omezením. Při 75 % a 90 % redukci není nutná vzhledem k necílovým rostlinám ochranná vzdálenost.

Roundup®Klasik Pro je herbicidem registrovaným ÚKZÚZ, který umožňuje použití nejen v OP II. stupně povrchové a podzemní vody, ale i vzhledem k okolním kulturám a necílovým organizmům, včetně členovců, rostlin atd. Podrobné údaje o registraci na stránkách ÚKZÚZ (eagri.cz).

 

Více informací naleznete níže v pdf ke stažení.

 PDF ke stažení

18. 5. 2016

Akce Roundup® na zboží zdarma

Od 1. května 2016 do konce srpna můžete nakoupit výhodněji Roundup®Klasik a Klasik PRO

 

při nákupu 200 l Roundup®Klasik Pro – 20 l zdarma – zvýhodnění 10 %

při nákupu 640 l Roundup®Klasik Pro – 100 l zdarma – zvýhodnění 15,6 %

při nákupu 1000 l Roundup®Klasik Pro – 160 l zdarma – zvýhodnění 16 %

při nákupu 1000 l Roundup®Klasik – 160 l zdarma – zvýhodnění 16 %

 

Více informací naleznete na www.roundup.cz 

PDF ke stažení

3. 5. 2016

Akce Roundup® na zboží zdarma

Od 1. května můžete nakoupit výhodněji Klasik a Klasik PRO

při nákupu 200 l Roundup®Klasik Pro – 20 l zdarma
při nákupu 640 l Roundup®Klasik Pro – 100 l zdarma
při nákupu 1000 l Roundup®Klasik Pro – 160 l zdarma

Platí do 30. 6. 2016

Více informací naleznete na www.roundup.cz

PDF ke stažení

13. 4. 2016

Akce Roundup® na zboží zdarma

při nákupu 200 l Roundup®Klasik = 20 l zdarma.
při nákupu 640 l Roundup®Klasik = 60 l zdarma.

Platí do 30. 4. 2016.

PDF ke stažení

13. 4. 2016

Roundup nezpůsobuje rakovinu

- k tomuto závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských zemí a experti jednotlivých členských států po důkladné revizi a dalších vyhodnoceních vlastností účinné látky a pomocných látek u přípravku Roundup.

PDF ke stažení