Rychlý, výkonný, flexibilní

Použití

Na jaře účinkuje i za méně vhodného počasí

Vypořádejte se s plevelem dřív, než zasejete. S přípravkem Roundup®Flex to můžete udělat i za méně vhodného počasí. Rychlý start bez plevelů.

Obnova travních porostů

Aplikační podmínky: Objem vody: 150–200 l/ha; Kultivační interval: 5 dní; Důležitá poznámka: plevele a kapradí odumírají po aplikaci pomaleji, protože rostou na stanovišti dlouhodobě.

Louky a pastviny (obnova trvalých travních porostů)

Při hubení smetánky lékařské (pampelišky) se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetření dávkou až 4,7 l/ha, případně opakování aplikace po několika týdnech.

Louky a pastviny (retardace)

Údržba extenzivně obhospodařovaných nebo nevyužívaných trvalých travních porostů. Aplikujte při výšce porostu 10–15 cm. Po skončení retardačního růstu (za cca 6–8 týdnů) lze v případě potřeby postřik opakovat. Během sezony je vhodné ošetření střídat se sečením.

Před sklizní plodin

Postřik nepoužívejte v množitelských porostech, které pěstujete za účelem získání osiva. Před sklizní je nejdůležitější rychlost účinku na plevel. Objem vody: řepka 150 až 200 l/ha, obiloviny 200 l/ha.

Obilniny (mimo množitelské porosty)

Přípravek můžete používat proti plevelům a v silně zaplevelených porostech 10 dní před sklizní obilovin. Při aplikaci herbicidního přípravku má mít zrno vlhkost maximálně 30 %. Klas už není zelený, ale žlutý a do zrna jde ještě udělat rýhu nehtem.

Indikátory správného termínu aplikace

1) Vyberte 20 zrn ze střední části klasu z různých částí pozemku a udělejte do nich nehtem vryp – zrno již nelze přeštípnout a zůstává na něm pouze vryp, zrno se nerozmělní a nepouští mléko.
2) Místo připojení vřeténka klasu ke stéblu má již hnědou barvu.

Aplikace na obilniny mimo množitelské porosty

Účel aplikace Roundup®Flex Roundup®Klasik PRO Poznámka
množství na 100–150 l vody
Eliminace zelených odnoží 1,4 l 2–2,5 l Aplikujte 10–14 dní před sklizní. Zrno pšenice dosahuje vlhkosti 30 % a méně.
Jednoleté plevele a usnadnění mechanické sklizně 1,4 l 2–2,5 l
Pýr, vytrvalé plevele 2,3 l 3 l

Poznámka: Aplikujte jakmile zrno obilovin (pšenice, ječmene) dosáhne 30 % vlhkosti, minimálně 10 dní před sklizní, maximálně 200 l vody/ha.

Řepka ozimá

V řepce lze přípravek aplikovat 14 dnů před sklizní, když mají dvě třetiny šešulí hnědá zrna. Nepoužívejte lepidla, ale plnou doporučenou dávku Roundup®Flex, a úspěch je zaručen.

 • Vyberte reprezentativní část porostu a v něm náhodně zvolte 20 šešulí na hlavním stonku.
 • Otevřete každou šešuli, abyste zkontrolovali, zda zelená semena už zhnědla. Pokud jsou alespoň dvě třetiny semen hnědých, a je tomu tak nejméně v 15 šešulích, je správný čas na aplikaci.
 • Pro kontrolu opakujte postup i u dalších rostlin a v jiných částech plodiny.
 • Postřik proveďte ihned nebo nejdéle do 4 dní. Za velmi chladného počasí můžete přípravek aplikovat do 7 dní.
 • Nezapomeňte dodržet interval cca 14–21 dnů před sklizní.

Roundup®Flex – regulace dozrávání před sklizní ozimé řepky

Agronom pro sklizeň potřebuje homogenní zralost porostů, nízkou vlhkost a kvalitu semene. Dále potřebuje čas na sklizeň a rychlý dovoz od skladu. Plevele již dnes nejsou nejdůležitějším a hlavním problémem. Regulace dozrávání s Roundupem před sklizní se stala důležitou součástí technologie sklizně olejnatých semen a obilovin a výrazně snižuje náklady na sklizeň a posklizňovou úpravu.

Všichni prodávají glyfosát, stejnou účinnou látku, ale výsledek nejvíce ovlivní formulace a složení smáčedel. Glyfosát musí být je co nejméně závislý na povětrnostních podmínkách, kvalitě a množství vody, větru a teplotě, protože musí účinkovat za všech podmínek. Za sucha a vysokých teplot rostlina zavírá průduchy, tvoří voskovou vrstvičku, aby se ochránila před neproduktivním výparem. Proto Monsanto již 40 let neustále vyvíjí nové a účinnější formulace Roundup, které znamenají náskok ve vývoji glyfosátů.

Roundup®Flex – receptura s novým složením přináší

 • účinek v horkých a suchých podmínkách (teplota od 2 do 30 °C),
 • vynikající odolnost proti dešti – stačí 1 hodina,
 • rychlá absorbce listy a transport v rostlině až do kořenů – již do 6 hodin u jednoletých plevelů (výdrol obilovin) a za 4 dny u vytrvalých plevelů,
 • poskytuje dlouhodobý účinek proti vytrvalým plevelům po sklizni.

Snížená náchylnost k úletu kapek

Při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, zejména při desikaci často dochází vlivem vysokých teplot a větru k odpaření a odletu na sousední pozemky, meze nebo vodní plochy. Lze tomu předcházet nastavením postřikovače nebo také složením přípravků. Roundup®Flex se chová podobně jako voda a tvoří kapky o velkém objemu. Nové složení redukuje vytváření malých kapiček. Tím se podstatně snižuje jejich úlet mimo plochu aplikace, aniž by se musely přidávat další pomocné látky. Snížený úlet kapek až o 33% zajistí vyšší účinnost při stejné dávce přípravku a výrazně se sníží vliv nepříznivých povětrnostních podmínek.

Klasifikace k ochraně vod a necílových organizmů

Ochranná vzdálenost 0 m k necílovým rostlinám při použiti trysek 75 %. Použití v OP II. st. podzemních a povrchových zdrojů vod. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 3,7 l přípravku/ ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 5,6 l přípravku/ ha.

Regulace zralosti semen a šešulí

Proces vysychání je závislý na počasí, ale výhodou Roundupu®Flex je urychlení zrání šešulí a semen při kterém se sníží praskání šešulí. Výsledkem je rychlejší zraní a vysychání semen – snížení vlhkosti semen až o 5 %. Kombajnová sklizeň je rychlejší s nižší spotřebou nafty a opotřebením. Sklízená hmota se v kombajnu snáze odděluje a čistí, což omezení ztráty při sklizni až o 15 %.

Díky přípravku Roundup®Flex, může být úspěšná aplikace i za různých podmínek Dlouhodobé výsledky výzkumu a praxe ukazují, že je třeba použit Roundup®Flex v dávce od 1,5 l/ha minimálně 14 a vice dní před sklizní. Roundup®Flex působí v této dávce velmi pozvolna, proto je vhodnější dřívější termín aplikace.

Často doporučovaný tank-mix s „lepidlem“ nezajistí vysychání celé rostliny a dojde ke zvýšení ztrát při sklizní a čistění. Výhodnější a levnější je zvýšení dávky na 2,3 l/ha než přidávat poloviční dávku „lepidla“.

Nezávislý na množství vody

Formulace s novým složením umožňuje jako jediná nezávislost na množství vody, oproti ostatním glyfosátům u kterých se podle koncentrace mění účinek. Při vysokých teplotách často ani 200 l nestačí, protože se velká část vody odpaří dříve, než dopadne do porostu.

Pro dobrý účinek se dříve doporučovala koncentrace min 2 %, to by však při 150 l vody představovalo 3 l glyfosátu. Praxe však ukazuje, že je nutné pro dobrou pokryvnost a účinnost aplikovat min 250 litrů a vice vody na ha.

Zvýšený účinek na celou rostlinu řepky až ke strništi

Systemicky pracuje v celé rostlině a pomáhá vysychání celé rostliny. Sníží rozdíly ve zralostí šešulí v jednotlivých patrech a omezí jejich samovolné otevírání, což „lepidlo“ aplikované před sklizní nezaručí. Proces vysychání šešulí a stonku řepky je možné urychlit zvýšením dávky (graf níže).

Roundup®Flex v ozimé řepce – flexibilní v dávce a termínu

PŘEDSKLIZŇOVÁ APLIKACE V OBILOVINÁCH

PŘEDSKLIZŇOVÁ APLIKACE V ŘEPCE

Doporučení pro řepku ozimou

nízký až střední výnosový potenciál, odrůda – linie, hybrid (nižší a tenčí stonek), bez silného zaplevelení (max. rentabilita), termín – 2/3 semen hnědé líčka vysoký výnosový potenciál, hybrid, robustní rostlina a stonek, vyrovnané zrání, silné a vytrvalé plevele +
Aplikace Roundup®Flex vždy nejméně 14 dnů před sklizní >BBCH87
1,5 l/ha
Regulace a sjednocení zralosti

pozdější zrání + plevele Hybridní robustní rostlina a stonek, nevyrovnané zrání, nevyrovnaný porost, plevele slabší až silné, neduživá velmi heterogenní zralost šešulí se snahou k porůstání nebo pokud očekáváme velmi dlouhou nebo pozdní sklizeň
Aplikace Roundup®Flex vždy max. 14 dnů před sklizní > BBCH87
2,3 l/ha + poloviční dávka lepidla (Elastiq 0,5 l/ha)
Na vytrvalé plevele a nevyrovnané zrání šešulí

vysoký výnosový potenciál, hybrid, robustní rostlina a stonek, vyrovnané zrání, silné a vytrvalé plevele + krátká doba do sklizně.
Aplikace Roundup®Flex vždy max. 14 dnů před sklizní
2,8 l/ha
Na vytrvalé plevele

 

Strniště

Roundup®Flex, to je čisté pole bez kompromisů
Vypořádejte se s plevelem na strništi a podmítce. Výhodou je, že můžete na strništi odstranit plevel a výdrol za každého počasí.

Roundup®Flex přináší nejvíce výhod:

 • 100% přerušení zeleného mostu chorob a škůdců,
 • 100% úspora vláhy oproti kultivaci,
 • kultivace už 6 hodin po aplikaci na jednoleté plevele,
 • 3× vyšší produktivita práce postřikovače oproti kultivaci.
Roundup®Flex
480 g/l
obilniny, jednoleté trávy, širokolisté plevele do 2 listů (plevelů < 26 BBCH), výdrol obiloviny na strništi 1,4 l/ha
jako výše, ale jednoleté širokolisté plevele > 26 BBCH 2,3 l/ha
předsklizňové aplikace v obilninách – jednoleté plevele 1,4–2,3 l/ha
předsklizňové aplikace v obilninách – pýr plazivý 2,3 l/ha
pýr – vysoký výskyt, dlouhé oddenky (strniště) 3 l/ha
Roundup®Flex Dávka na 1 ha
jednoleté trávy, výdrol obilí 2–3 listy, výdrol řepky do prvních listů 1,4 l/ha
před setím, výsadbou plodin (jednoleté plevele) 1,4 l/ha
většina jednoletých do 15 cm výšky 1,4–2,3 l/ha
jednoleté plevele > 15 cm, jednoleté dvouděložné nad 6 pravých listů, pýr < 75 ks/m² 2,3 l/ha
většina vytrvalých plevelů, pýr > 75 ks/m², ostatní víceleté trávy 2,3–3,7 l/ha
bodlák, pcháč, pelyněk 3,7 l/ha
usnadnění mechanizované sklizně řepky 2,3–2,8 l/ha
usnadnění mechanizované sklizně obilovin 2,3 l/ha

Lesy

Lesní hospodářství – prořezávky a probírky (hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti)

K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr pařezů nebo postřik pařezů 4 % vodním roztokem. Ošetření pařezů je nutno provést do 8–9 hodin po prořezání kmínků. Nejvhodnější termín aplikace je léto a podzim. Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 4 % vodním roztokem.

Lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesa

Při přípravě pozemků před zalesňováním se ošetřuje po plném vývinu nežádoucí vegetace. Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha.

Lesní porosty

V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 2,3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).

Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.

Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 5,2 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní přípravek nepůsobí.

Lesní školky

Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 2,3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

lesní hospodářství – prořezávky a probírky hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti 4 % AT 3) nátěr, postřik, max.  1x
lesní hospodářství, lesní půda – chemická příprava pro obnovu lesa plevele, nežádoucí dřeviny 2,3–5,2 l/ha  200 l vody /ha AT 3) max.  1x
lesní porosty plevele, nežádoucí dřeviny 2,3–5,2 l/ha  200 l vody /ha AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
lesní školky buřeň 2,3–3,7 l/ha  200 l vody /ha AT 3) max.  1x

Sady a vinice

Kontrola plevelů v sadech a vinicích

Ovocné sady a vinice hrají důležitou roli v každé zemi, kde by měly produkovat dostatek vysoce kvalitního ovoce, za přijatelnou cenu. Tyto požadavky mohou být splněny pouze tehdy, pokud jsou porosty udržovány v dobré a zdravé kondici. Kromě výživy a ochrany proti chorobám  a škůdcům, je eliminace plevelů zásadním prvkem důležitým k udržení vysoké úrovně produkce. Zejména při integrovaných postupech, nemusí být všechny plevele eliminovány, ale mohou se stát součástí produkční technologie díky svým schopnostem chránit půdu v kritických obdobích proti větru a erozi.

Vzhledem ke své vytrvalosti mohou způsobovat víceleté plevele problém, je však nutno regulovat i jednoleté druhy.

Plevele:

 • ubírají půdě vodu a živiny, což způsobuje ztráty na kvalitě i množství,
 • mohou být hostiteli chorob a škůdců, kteří se dále šíří do stromů a révy (např. svilušky),
 • vytváří vlhké mikroklima, které může napomáhat určitým chorobám (např. plíseň sněžná, Perenospora, Venturia apod.),
 • některé druhy plevelů mají allelopatickou schopnost narušovat vývoj kořenů (např. troskut prstnatý – Cynodon dactylon, pýr plazivý – Elymus repens – tento může být však i užitečný k potlačováním jednoletých plevelů mezi řádky).

Druhové složení plevelů závisí na mnoha faktorech, jako například typu půdy, způsobu produkce (zejména u vína), stáří vinice nebo sadu a klimatických podmínkách.

Pro správné naplánování systému kontroly plevelů je nutné vyhodnotit druhovou strukturu plevelů předem. Aplikace přípravku by měla být ve většině případů omezena do řádků. Mezi ošetřenými řádky mohou být pěstovány jiné plodiny nebo zde může být ponechána přirozená vegetace, pokud je její složení žádoucí (mělce kořenící, neagresivní druhy, obrázky 1–2). Vegetace mezi řádky může být regulována sečením, kultivací , případně opatrnou aplikací přípravku.

Roundup®Flex může být použit v porostech starších tří let. Během aplikace se přípravek nesmí dostat do kontaktu s kmínky nebo větvemi. Jsou doporučovány plošné aplikační trysky, nízký tlak při postřiku a velké kapky. Bezpečnost plodin může být dále zvýšena použitím krytu postřikovače. Nedoporučuje se provádět aplikaci za větrného počasí.

 

ROUNDUP®Flex může být součástí sytému kontroly plevelů v sadech a vinicích, i díky tomu, že je schopen poskytovat uspokojivé výsledky, často i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Řádkové ošetření ROUNDUPEM®Flex na višňové plantáži. Felsőörs, Maďarsko

Řádková aplikace ROUNDUPU®Flex na vinici.

Nezemědělská použití

Nezemědělská půda, železnice, invazní druhy (bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy)

Plevele jsou rostliny, které nejsou žádoucí v daném prostředí, což může být jak orná půda tak i nezemědělsky využívané plochy jako jsou komunikace,  veřejná prostranství atd. Zatímco plevele na polích jsou záležitostí ekonomickou, jelikož snižují farmářům výnos, na nezemědělsky využívaných plochách mohou vytvářet různé problémy:

 • kořeny nechtěných keřů a zejména stromů mohou poškozovat základy domů,
 • plevele rostoucí na chodníku ztěžují úklid a zametání a také mohou ničit jeho strukturu,
 • plevele mohou hostit choroby a hmyz jako např. mšice, které se pak napadají pěstované rostliny,
 • nebezpečné jsou zejména expandující invazivní druhy jako bolševník nebo křídlatka

Na nezemědělsky využívaných plochách jsou problémem zejména bylinné, hluboko kořenící plevele a dřevnaté keře či stromy. Jednoleté plevele může být také těžké zvládnout, pokud se objevují hromadně.

Nežádoucí vegetace může být odstraněna několika způsoby

 • Ruční vytrhnutí plevelů. Tato metoda se může osvědčit proti osamoceným jednoletým plevelům, když je tlak plevelů nízký.
 • Odplevelení motyčkou. Ideální nástroj na odstranění většiny jednoletých plevelů.
 • Chemické odstranění plevele přípravkem Roundup®Flex . Jedná se o nejefektivnější a nejméně namáhavý způsob odstranění plevelů.
 • Přípravek Roundup®Flex lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
 • Přípravek Roundup®Flex lze použít k odstranění nebezpečných druhů jako je bolševník nebo křídlatka.
nezemědělská půda nežádoucí vegetace 2,3–4,7 l/ha  300 l vody /ha max. AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy 5,1–7,5 l/ha  300–400 l vody /ha AT 3) postřik plošný, opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha
nezemědělská půda bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele – expandující druhy 4 % AT 3) jednotlivé rostliny, max.  1x
železnice nežádoucí vegetace 3,7–7,5  l/ha  300 l vody /ha max. AT 3) opakovaná aplikace do max. 7,5 l/ha

Pajasan (Ailanthus) a laskavec skloněný (Amaranthus deflexus) rostoucí z trhliny mezi stěnou a chodníkem.